Op 3 december 2019 tekenden 14 initiatiefnemers het SamenSpeelAkkoord. Inmiddels is dit aantal uitgegroeid tot een netwerk van 36 Beloftemakers die een eigen belofte hebben gedaan om concreet bij te dragen aan het realiseren van de drie ambities van het SamenSpeelAkkoord.

Elk kind speelt mee

Spelen is van levensbelang voor alle kinderen. Als kinderen de kans krijgen, spelen ze altijd en overal. En vooral: samen met andere kinderen. Voor meer dan 100.000 kinderen met een beperking is samen spelen niet altijd vanzelfsprekend. Negen van de tien speelplekken zijn voor hen niet toegankelijk. Opvoeders en zorgverleners stellen zich vaak (te) beschermend op. En kennis over samen spelen ontbreekt of is moeilijk te vinden.

De gevolgen zijn groot. Kinderen die niet samen kunnen spelen worden geremd in hun ontwikkeling, hebben weinig tot geen vriendjes in de buurt, ervaren dat ze er niet bij horen en voelen zich eenzaam. Deze negatieve ervaringen dragen zij de rest van hun leven met zich mee. Het VN-Verdrag Handicap benadrukt het recht om samen op te groeien en samen te spelen. Hier is een wereld te winnen.

Kom meer te weten over het belang van spelen

De SamenSpeelBelofte

De initiatiefnemers van het SamenSpeelAkkoord ondertekenen allemaal een eigen belofte. Daarin staat hoe zij in 2020-2021 concreet bijdragen aan het realiseren van de drie ambities:

  • Een inclusieve speelcultuur

    Kinderen met en zonder handicap, hun ouders en de mensen in hun omgeving vinden samen spelen vanzelfsprekend.

  • Meer samenspeelplekken

    Ieder kind met een beperking kan in de eigen woonomgeving met andere kinderen spelen.

  • Meer en beter toegankelijke kennis over samen spelen

    In 2020 opent het SamenSpeelLoket: dé plek waar alle lokale initiatiefnemers kennis en inspiratie kunnen vinden om aan de slag te gaan.